Formannskapet har i møte 23.03.18 i sak nr. 19/18 vedteke å legge forslag til Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021 ut til offentleg ettersyn.


I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok Surnadal kommunestyre i møte 9.11.2017 å egengodkjenne kommuneplanen sin arealdel 2017-2029.