Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern er ei lovpålagt kommunal teneste. Tenesta skal til ei kvar tid ha oversikt over helsetilstanden i Surnadal, og vere pådrivarar og rådgjevarar i førebyggjande helsearbeid.

Miljøretta helsevern er organisert som ei interkommunal teneste for Surnadal, Sunndal, Rindal, Halsa og Tingvoll, med kontorstad i Surnadal.  Vi arbeider ut i frå krava i Folkehelselova og nyttar ofte tilsyn som metode. Vi vil mest av alt vera med i forkant ved planleggjing av bygningar som barnehagar og skular og til dømes nye boligområde. Dersom du skal starte frisørsalong, driva med hudpleie eller tatovering må du ta kontakt, så får du melde- og søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Oddrun Persdotter Fiske
Miljøretta helsevern
E-post
Mobil 481 77 673

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 16:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL