Jegerprøven

Dersom du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Jegerprøven består av eit kurs på 30 timar og ein elektronisk eksamen. Kurset er lagt opp med både teori og praksis, og etter at kurset er gjennomført kan du avlegge eksamen.

Sjølve kurset er det Surnadal jeger- og fiskerforening som arrangerer. Ta kontakt med dei for å få informasjon om kurs. Kontaktinfomasjon til SJFF finn du her.

Eksamenen er det kommunen som arrangerer. Dette skjer etter at kurset er ferdig og eksamen blir gjennomført elektronisk på PC.

For å ta jegerprøven må du fylle minst 14 år i kalendaråret. 

Vil du har meir infomasjon om jegerprøven kan du sjå her.

For meir utfyllande informasjon, les meir på Miljødirektoratet sine sidar.

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 913 03 388