Jegerprøven

Dersom du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Kva er jegerprøven?

Jegerprøven består av eit kurs på 30 timar og ein elektronisk eksamen. Kurset er lagt opp med både teori og praksis, og etter at kurset er gjennomført kan du avlegge eksamen.

Korleis får eg tatt jegerprøven?

Sjølve kurset er det Surnadal jeger- og fiskerforening som arrangerer. Ta kontakt med dei for å få informasjon om kurs. Kontaktinformasjon til Surnadal Jeger og fisk.

Eksamenen er det kommunen som arrangerer. Dette skjer etter at kurset er ferdig og eksamen blir gjennomført elektronisk på PC.

For å ta jegerprøven må du fylle minst 14 år i kalenderåret. 

Meir informasjon om Jegerprøven 

For meir utfyllande informasjon, les meir på Miljødirektoratet sine sider.