Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Følg disse rådene for å være best mulig forberedt.

Politiske møteveke

Møteinnkallingar -veke 43 måndag 22.10.2018. Administrasjons- og administrasjonsutvalet  (AAU) onsdag 24.10.2018. Hovudutval for oppvekst (OPP) onsdag 24.10.2018. Hovudutval for teknikk, miljø og næring (TMN) torsdag 25.10.2018.  Hovudutval for helse og omsorg (HHO)            

Ny runde med ICDP foreldregrupper

Snart blir det oppstart av  nye ICDP- foreldregrupper i Surnadal kommune!

Gratis lågterskeltilbud for deg som slit med rusmiddelavhengighet

Elvebredden møteplass er eit lågterskeltilbod for deg over 18 år som slit med rusmiddelavhengighet (legal og/eller illegal rusmiddel).

Eldrearbeidsprisen 2018

Eldrearbeidsprisen vart etablert i 2011 og vi lyser no ut etter kandidatar for 2018. Prisen skal gå til person, lag eller foreining som har utmerka seg positivt i ulønna eldrearbeid.

Bygdebokkontoret ute på fotografering

Vi vil no starte med fotografering av heimar til dei nye bygdebøkene for Øvre Surnadal.  

Biblioteket vil stenge for å ha meir ope

Viktig å merke seg om du brukar biblioteket på Skei: no bør du fylle opp med bøker, for biblioteket vil bli stengt i fem veker frå 24. september.

Høyring - Framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter

Surnadal kommunestyre vedtok 13.09.18, i sak 61/18 å leggje ut til høyring framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter:

Lensmannskontor får nye telefonnummer

I samband med omlegging av telefonsystemet i Møre og Romsdal politidistrikt vil fleire lensmannskontor på Nordmøre og i Romsdal få nytt telefonnummer med verknad frå tysdag 11. september kl 08.00. 

NAV-kontoret stengt mandag 3.september

NAV-kontoret i Surnadal har stengt mandag 3.9.18 pga kurs.        NAV kan kontaktes sentralt på tlf: 55 55 33 33.