Skjema

Vårt mål er å få stadig fleire elektroniske søknadsskjema.
Foreløpig er dei i ulike format som du fyller ut og sender på følgjande måte:

Elektronisk skjema: fyll ut på skjerm og trykk på Send.

PDF-format: Skriv ut skjema, fyll ut og send til kommunen pr. post eller lever i servicetorget.

 

 

Brannvern, eldstad og feiing
BRANNVERN, ELDSTAD OG FEIING
Søknad om eldstadmontering (.PDF, 257 kB)
Søknad om open brenning (.PDF, 56 kB)
Open brenning av avfall i småovnar - lokal forskrift
Kultur og idrett
KULTUR OG IDRETT
Leikeplass - søknad om tilskot
Kulturarrangement - søknad om tilskot
Søknad om kulturmidlar
Søknad om leige av gymsal og skolelokaler

 

Natur og miljø
NATUR OG MILJØ
Miljøtips
Skuterløyve
Søknad om bruk av snøskuter til leigekjøring
Søknad om bruk av helikopter
Miljødirektoratet sitt søknadssenter