Skjema

Vårt mål er å få stadig fleire elektroniske søknadsskjema.
Foreløpig er dei i ulike format som du fyller ut og sender på følgjande måte:

Elektronisk skjema: fyll ut på skjerm og trykk på Send.

PDF-format: Skriv ut skjema, fyll ut og send til kommunen pr. post eller lever i servicetorget.

Barnehage
BARNEHAGE
Barnehageplass - søknad, oppsigelse, endring

 

Helse og omsorg
HELSE OG OMSORG
Søknad om helse- og omsorgstenester
Søknad om parkeringsløyve for funksjonshemma (kontakt sørviskontoret)
Søknad om TT-kort (transporttenesta for funksjonshemma) (PDF, 77 kB)
Erklæring om reiserett TT-kort (PDF, 83 kB)
Retningsliner for TT-kort (PDF, 37 kB)
Søknad om følgjekort (PDF, 34 kB)

 

Brannvern, eldstad og feiing
BRANNVERN, ELDSTAD OG FEIING
Bålbrenning-søknad om tillatelse
Open brenning av avfall i småovnar - lokal forskrift
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Kultur og idrett
KULTUR OG IDRETT
Leikeplass - søknad om tilskot
Kulturarrangement - søknad om tilskot
Søknad om leige av gymsal og skolelokaler
Søknad om kulturmidlar

 

 

Næringsliv
NÆRINGSLIV
Næringsfondet - søknad om tilskot
Kjøp av næringstomt
Søk om tilskot i landbruket

 

Serverings, skjenke og salsbevilling
Serverings, skjenke og salsbevilling
Salsløyve for alkohol
Serverings- og/eller skjenkeløyve
Skjenkeløyve - enkelt høve/ambulerande
Omsetningsoppgave for alkohol