Skjema

Vårt mål er å få stadig fleire elektroniske søknadsskjema.
Foreløpig er dei i ulike format som du fyller ut og sender på følgjande måte:

Elektronisk skjema: fyll ut på skjerm og trykk på Send.

PDF-format: Skriv ut skjema, fyll ut og send til kommunen pr. post eller lever i servicetorget.

BARNEHAGE
Barnehageplass - søknad, oppsigelse, endring
Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage