Skjema

Vårt mål er å få stadig fleire elektroniske søknadsskjema.
Foreløpig er dei i ulike format som du fyller ut og sender på følgjande måte:

Elektronisk skjema: fyll ut på skjerm og trykk på Send.

PDF-format: Skriv ut skjema, fyll ut og send til kommunen pr. post eller lever i servicetorget.

 

 

Brannvern, eldstad og feiing
BRANNVERN, ELDSTAD OG FEIING
Søknad om eldstadmontering (.PDF, 257 kB)
Søknad om open brenning (.PDF, 56 kB)
Open brenning av avfall i småovnar - lokal forskrift
Kultur og idrett
KULTUR OG IDRETT
Leikeplass - søknad om tilskot
Kulturarrangement - søknad om tilskot
Søknad om kulturmidlar
Søknad om leige av gymsal og skolelokaler