Velkommen til Min side

Her finn du oversikt over digitale tenester levert av kommunen og andre offentlege instansar.

 

Bli ein digital borgar

+ Elektronisk brukar

Med MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil kan du logge inn til tjenester fra det offentlige.

Skaff deg elektronisk brukar

+ Elektronisk postkasse

Med Digipost eller e-Boks får du digital post.

Skaff deg ei elektronisk postkasse

+ Tilgong til Min side

For å få tilgong til Min side, må du logge deg inn via ID-porten med ein av desse innloggingsmetodane:

  • BankID
  • BankID på mobil
  • Buypass
  • Commfides
  • MinID

Nokre av tenestane og informasjonen på Min side kan innehalde sensitive personopplysningar. Dersom du har logga deg på med MinID får du ikkje sjå desse detaljene. Dersom du prøvar å opne ei detaljside som inneheld sensitive personopplysningar, vil du bli bedt om å logge deg på på nytt med eit høgare sikkerheitsnivå (for eksempel BankID).

Les meir om dei ulike innloggingsmetodane og korleis du kan bestille dei her.