Velkommen til Min side

På Min side finn du tenester og informasjon som gjeld deg.

For å få tilgong til Min side, må du logge deg inn via ID-porten med ein av desse innloggingsmetodane:

MinID

  • BankID
  • BankID på mobil
  • Buypass
  • Commfides

Nokre av tenestane og informasjonen på Min side kan innehalde sensitive personopplysningar. Dersom du har logga deg på med MinID får du ikkje sjå desse detaljene. Dersom du prøvar å opne ei detaljside som inneheld sensitive personopplysningar, vil du bli bedt om å logge deg på på nytt med eit høgare sikkerheitsnivå (for eksempel BankID).

Les meir om dei ulike innloggingsmetodane og korleis du kan bestille dei her.