Velkommen til Min side

Her finn du oversikt over digitale tenester levert av kommunen og andre offentlege instansar.

Ofte brukte tenester

Dine lønnslippar Faktura frå kommunen Dine eigedomar

Barn, unge og utdanning

Føresette - barnehage Føresette - skule Skulerute

For tilsette

Dine lønnslippar Fagsystem (Citrix)

Bli ein digital borgar

+ Elektronisk brukar

Med MinID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil kan du logge inn til tjenester fra det offentlige.

Skaff deg elektronisk brukar

+ Elektronisk postkasse

Med Digipost eller e-Boks får du digital post.

Skaff deg ei elektronisk postkasse

+ Tilgong til Min side

For å få tilgong til Min side, må du logge deg inn via ID-porten med ein av desse innloggingsmetodane:

  • BankID
  • BankID på mobil
  • Buypass
  • Commfides
  • MinID

Nokre av tenestane og informasjonen på Min side kan innehalde sensitive personopplysningar. Dersom du har logga deg på med MinID får du ikkje sjå desse detaljene. Dersom du prøvar å opne ei detaljside som inneheld sensitive personopplysningar, vil du bli bedt om å logge deg på på nytt med eit høgare sikkerheitsnivå (for eksempel BankID).

Les meir om dei ulike innloggingsmetodane og korleis du kan bestille dei her.