Beredskap, vakt- og nødtelefonar


Nasjonale, regionale og kommunale vakttelefonar og nødnummer.

Døgnopne vakttenester og nødtelefonar
Teneste Telefonnummer Om tenesta
Brann 110 Brann og akutt forureining
Politi 112 Politi og redningssentral
Ambulanse 113 Lege og ambulanse
Legevakt 116117 Landsdekkande legevaktnummer der du kjem til legevakta der du oppheld deg, avhengig av kvar du ringjer frå. Nummeret fungerer både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.
Legevakt Orkdal (direktenummer) 72479950 Treng du kontakt med legevaktsentralen i Orkdal og oppheld deg utanfor distriktet, kan du ringe dette nummeret
Nødnummer for døve 1412 Teksttelefon for døve og hørselshemma
Giftinformasjon 22 59 13 00 Råd ved forgiftningar og forgiftningsfare
Krisesenteret for Orkdal og omegn 72 48 24 10 Krisesenteret er eit beredskapstilbod som menneske i ein krisesituasjon kan oppsøke direkte utan timeavtale eller henvisning frå lege eller andre tenester.
Tannlegevakt 116117 Ring legevakta eller eventuelt din private tannlege.
Vern for eldre 800 30 196 Vern for eldre hjelper dei som står i fare for eller er utsett for overgrep. Tilbodet er gratis, og du kan vere anonym.
Veterinærvakt Halsa/Surnadal 400 00 470 Kl. 16.00 - 08.00
Veterinærvakt Rindal/Øvre Surnadal 71 65 99 90 Kl. 16.00 - 08.00
Vakttelefon heimetenesta 902 06 398
Barnevernvakt utanom ordinær arbeidstid 902 87 037 Barnevernvakt for Surnadal og Rindal, barnevernvaktsamarbeid for Trøndelag
SiO sengepost 72 48 30 22 SiO Øyeblikkeleg hjelp sengepost gjev tilbod om døgnopphald for helse- og omsorgstenester til pasientar og brukarar med behov for øyeblikkeleg hjelp.
Nasjonal rådgivningsteneste for pårørende 22 49 19 22 PIO - Pårørendesenteret i Oslo er et kompetansesenter for pårørendekunnskap og et støttesenter for pårørende.
Statens vegvesen 175 Statens vegvesen tar gjerne imot tips om skilting som er feil, lyskryss som er ute av drift eller andre ting som kan påverke trafikken.
Jordmorvakt Surnadal 47678609
Jordmorvakt Orkdal 90909065