Kommunale planer og planstrategi

Kommunal planstrategi skal utarbeidast ein gang kvart fjerde år, og gir ei vurdering av kommunen sitt planbehov.

Her er Surnadal kommune sin planstrategi (PDF, 3 MB)

Planstrategi

Kontaktinformasjon

Råg Ranes
Plansjef
E-post
Mobil 901 39 231