Kommunale planer og planstrategi

Kommunal planstrategi skal utarbeidast ein gang kvart fjerde år, og gir ei vurdering av kommunen sitt planbehov.

Her er Surnadal kommune sin planstrategi (PDF, 2 MB)

Planstrategi