Avfall og gjenvinning

Surnadal kommune har sett bort denne tenesta til det interkommunale miljøselskapet ReMidt IKS. Vi er ein av 17 eigarkommunar av selskapet.

ReMidt har eiga nettside med god informasjon.

Tømmekalender: Du kan skrive inn adressa di i søkefeltet i det grøne feltet på ReMidt si heimeside og abonnere på aktuell tømmekalender via sms eller e-post.

Dersom du har abonnert på varsling frå Hamos, vil denne fortsette automatisk via ReMidt. 

ReMidt har eiga "min side" for deg som innbyggjar med blant anna:

  • Fakturaoversikt
  • Tømmedagar
  • Søknad om fritak
  • Kompostering

Logg inn på ReMidt Min side