Om KS-læring

KS-læring er ei nasjonal løysing for deling av kunnskap og kompetanseheving.

Før du tek i bruk KS-læring må du opprette ein profil der du legg inn arbeidsstad og jobbrolle.
Nedom her finn du videoar som vil hjelpe deg med å komme i gang.

Lykke til!

Kva er KS-læring?

Her er ein video om KS-læring

Kva må du gjere første gongen du brukar KS-læring?

Her er ein video om korleis du opprettar profil i KS-læring

Korleis ta kurs i KS-læring

Her er ein video om korleis du kan melde deg på kurs i KS-læring

 

Alle videoane og andre brukarrettleiingar finn du og inne Hjelp-menyen i KS-læring