Kommunedirektøren si leiargruppe

I kommunedirektøren si leiargruppe sitt kommunedirektøren, kommunalsjefar og økonomisjef.

Kommunedirektøren og kommunalsjefane skal ta hand om overordna planlegging og strategiutvikling, betene folkevalde organ med beslutningsgrunnlag og gjennomføre vedtak.

I forhold til einingane skal gruppa være eit koordinerande ledd og ta hand om overordna styring, rapportering og oppfølging.

Fagansvaret ligg i einingane og einingsleiarane har fått eit meir sjølvstendig og heilhetleg ansvar enn tidlegare.

Kommunedirektøren
Namn Funksjon Tlf.
Gunhild Eidsli kst. Kommunedirektør 971 74 856
Gunn Inger Bredesen kst. Kommunalsjef helse
Astrid Mogstad Høivik Kommunalsjef oppvekst 90075905
Karin Helen Halle Kommunalsjef samfunn 41619200
Vibeke Langli Økonomisjef 95231338