Kommunedirektøren si leiargruppe

I kommunedirektøren si leiargruppe sitt kommunedirektøren, kommunalsjefar og økonomisjef.

Kommunedirektøren og kommunalsjefane skal ta hand om overordna planlegging og strategiutvikling, betene folkevalde organ med beslutningsgrunnlag og gjennomføre vedtak.

I forhold til einingane skal gruppa være eit koordinerande ledd og ta hand om overordna styring, rapportering og oppfølging.

Fagansvaret ligg i einingane og einingsleiarane har fått eit meir sjølvstendig og heilhetleg ansvar enn tidlegare.

Kommunedirektøren
Namn Funksjon Tlf.
Knut Haugen Kommunedirektør 91554069
Gunhild Eidsli Kommunalsjef helse 97174856
Astrid Mogstad Høivik Kommunalsjef oppvekst 90075905
Råg Ranes Plansjef 90139231
Karin Helen Halle Kommunalsjef næring 41619200

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon 71 65 58 00

Betjent sentralbord: 09:00 - 15:00

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL