Støtte til 17. mai-arrangement for barn og unge

 

Surnadal kommune har sett av ein sum som (dei gamle) skulekretsane kan søkje på og er i utgangspunktet tenkt å gå til hovudarrangementet i kvar krets. Om alle søkjer, blir det kr 3000 til kvar.

Tilskotet skal gå til aktivitetar retta mot barn og unge.

De kan sende søknad til post@surnadal.kommune.no innan 12. mai.