Berit Okstad

Ta kontakt med meg om du har spørsmål om:

  • Byggesaker (nybygg, renovering, påbygg, riving)
  • Garasjar, bolighus, driftsbygningar, fjøs, annkeks, støttemur
  • Terrengendring, veg/adkomst
  • Svartvassområdet

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål