Håvard Stensønes

Ta kontakt med meg om du har spørsmål om bolig- eller hyttetomt.

- Frådeling av tomt

- Reguleringsplan og kommuneplan

- Dispensasjon frå plan

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Korleis avtale møte?

Trykk på "Reserver" for å sjå kalender og når saksbehandlar har ledig tid. Velg det ledige tidspunktet som passar deg best.

Fyll ut registreringsskjemaet så detaljert som du kan, slik at saksbehandlaren kan vere så forberedt som muleg til møtet.

Forespørselen blir sendt direkte til saksbehandler. Du vil få en bekreftelse på epost.

Kan du møte oss digitalt eller via telefon?

Velg det som passar best når du reserverer tid.

Digitale møte
Dersom du har mulighet og møte kan gjennomføre møte digitalt ,så er det å føretrekke.

  • Du vil då få ei innkalling frå oss.

Telefonmøte
Telefon kan og vere ei god løysing dersom oppdraget kan løyasast over ein samtale.

Fysisk møte
Dersom du helst vil møte oss fysisk eller at oppdraget blir best løyst fysisk, så er det fullt muleg.