Administrasjonsutvalet 2023-2027

Administrasjonsutvalet er eit partssamansett utval som tek stilling til saker som gjeld tilhøvet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Utvalet har uttalerett mellom anna når det gjeld personalplan og tilsetjing av kommunedirektør og kommunalsjefar.

Administrasjonsutvalet er og delegert mynde i personalspørsmål av prinsipiell karakter.

Administrasjonsutvalet er og likestillingsutval i Surnadal kommune.

Administrasjonsutvalet
Administrasjonsutvalet Parti
ARBEIDSGJEVARREPRESENTANTAR:
1. Jan Henrik Moen, leiar Sp
2. Bente Mosbakk, nestleiar Ap
3.Elise Ansnes Halset H
4. Ronny Thunestveit MDG
ARBEIDSTAKARREPRESENTANTAR:
5. Tove Naterstad
6. Siv Annette Reiten
7. Jan Terje Moen

 

Varamedlemmar i Administrasjonsutvalet
Vara Namn Parti
1-2 Bjørn Gunnar Ansnes Ap
Sondre Ormset Sp
Emilie Brøske Rønning Sp
Nina Koltveit Sæter Sp
3-4 Tor Rune Halset H
Anders Vattøy Norman H
Nina Monsøy H
Ingrid Sponås MDG
5-7 Gry Mikkelsen Tellesbø
Arnhild Bergheim
Eva Synnøve Rønning