Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er eit partssamansett utval som tek stilling til saker som gjeld tilhøvet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Utvalet har uttalerett mellom anna når det gjeld personalplan og tilsetjing av rådmann og kommunalsjefar.

Administrasjonsutvalet er og delegert mynde i personalspørsmål av prinsipiell karakter.

Administrasjonsutvalet er og likestillingsutval i Surnadal kommune.

Administrasjonsutvalet
Administrasjonsutvalet Parti
ARBEIDSGJEVARREPRESENTANTAR:
1. Lars Inge Kvande, leiar Sp
2. Nils Petter Tonning, nestleiar FrP
3. Bente Mosbakk Ap
4. Odd Asbjørn Bævre Ap
ARBEIDSTAKARREPRESENTANTAR:
5. Tove Naterstad Hovudtillitsvald
6. Åshild Klock Tillitsvald
7. Jan Terje Moen Tillitsvald

 

Varamedlemmar i Administrasjonsutvalet
Vara Namn Parti
1-2 Kjell Gunnar Polden MDG
Janne Husby Haugen Sp
Tonje Larsen Faksnes FrP
Tove Mogstad Sp
3-4 Inger Johanne Iversen SV
Johan Rangnes Ap
Reidar Brøske Ap
Ingrid Bergheim Ap
5-6 Gry Mikkelsen Tellesbø
Siv Anette Aune Reiten
7 Eva Synnøve Rønning