Forliksrådet

Forliksrådet er administrert av Politiet, Surnadal og Rindal lensmannskontor, Skeivegen 5. Tlf. 70118700

Forliksrådet
Medlemmar Vara Møtefullmektigar
Bernt Venås (leiar) Gry Mikkelsen Tellesbø Irene Furuhaug
Øystein Halle Nina Monsøy Johan Birger Rangnes
Ingrid Bergheim Daniel Nicolaisen Haarstad- Bøe