Klagenemnd for eigedomsskatt

Klagenemnd for eigedomsskatt
Medlemmar Personlege varamedlemmar
Palmer Vikan Kjell Gunnar Polden
Olav Bergheim Lars Inge Kvande
Janne Husby Haugen Tove Naterstad
P. K. Øye Anton Brusethaug
Eva Jorid Svendsen Liv Astrid Gjengstø