Politiske saker

Innkallingar og protokollar knytt til politiske møte finn du i vår innsynsløysing.

Sjå Innsyn i innkallingar og protokollar.

Rettleiing:

  • Klikk på dato for det aktuelle møtet for å koma inn til saksliste og møtedokument
  • Opne møteinnkalling under Utvalgsmøtedokument for å sjå saksdokument. Merk at saksframlegg i sakskartet under ikkje vil vere tilgjengeleg i forkant av møtet.

Åpningstider

Telefontid: 08:00 - 16:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL