Viltnemnda

Viltnemnda vart avvikla hausten 2023. Det er no formannskapet som er det politiske organet som har ansvar i saker som angår viltforvaltning.

Skogbrukssjef Tore Gjul er viltforvaltar i kommunen og saksbehandlar for viltsaker.