Viltnemnda

Viltnemnda er eit underutval under formannskapet, og har fått delegert kommunen si mynde til å ta avgjerd i saker som angår viltforvaltning.

Viltnemnda er for perioden 2019 - 2023 samansett slik:

Viltnemnda
Faste medlemmar
Ragnar Halle (leiar)
Turid Sættem Eggen
Hallstein Nes
Oddrun Persdotter Fiske
Gøran Bolme
Viltnemnda vara
Varamedlemmar
Ståle Ansnes
Kristian Mossing
Sjur Skuggevik
Tove Talgø Brøndbo
Synnøve Skjermo


Skogbrukssjef Tore Gjul er sekretær og saksbehandlar for viltnemnda.