Betaling barnehage

Her kan du finne informasjon om prisar og satsar på det som gjeld barnehageplass. I tillegg finn du informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.