Fyrverkeri (pyroteknisk vare) – sal og lagring

Søknadsfrist

Innan 30. april i salsåret.

Sakshandsamingstid

Normalt 4 veker.

Søknaden sender du til

Surnadal kommune, Bygg og miljø v/brannsjefen.

Søknaden blir avgjort av Brannsjefen.

Krav til søkjaren

Firmaattest frå foretaksregisteret må vedleggast søknaden, jfr. forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare §3-3. Vidare må det leggast ved dokumentasjon på kvalifikasjonar (kursbevis mv) til ansvarshavande eller ein eventuell stedfortredar.

Kontaktinformasjon

Tor Arne Moen
Brannsjef
E-post
Mobil 909 29 031

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL