Fyrverkeri (pyroteknisk vare) – sal og lagring

Søknadsfrist

Søknaden må være innsendt innan 1. mai. Sal til forbrukar er berre lovleg i perioden 27. - 31. desember,

Saksbehandlingstid

Normalt 4 veker.

Krav til søkaren

Firmaattest frå foretaksregisteret må vedleggast søknaden, jfr. forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare §3-3. Vidare må det leggast ved dokumentasjon på kvalifikasjonar (kursbevis mv) til ansvarshavande eller ein eventuell stedfortredar.