Friskliv og meistring

Friskliv og meistring er eit tilbod for deg som ønskjer støtte til endring av levevanar og betre meistring i kvardagen.

Det er fint om du ser gjennom tilboda våre og finn ut kva som kan vere aktuelt for deg før du tek kontakt.

Du kan ta direkte kontakt med tenesta eller bli henvist, for eksempel frå fastlege, helsepersonell, NAV eller sjukehus.

Pårørendeskule

Vi har tilbud om pårørendeskule for demente i samarbeid mellom Surnadal kommune og Surnadal demensforening og heleselag.

Kontaktinformasjon

For informasjon og påmelding ta kontakt med hjemmesykepleien på dagtid 08.30 – 15.00:
Telefonnummer 90823882 eller 90803682

"Ta tak" kurs

Ta Tak er eit kurs for deg som er berørt til nokon som slit med rusmiddelavhengigheit og/eller si psykiske helseKurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.

Les meir om "TA TAK"

Demenskoordinator

Demenskoordinator er eit tilbod til deg som har demens eller er under utredning av demenssjukdom. 

Les meir om demenskoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er eit tilbod til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørande.

 

Leis meir om kreftkoordinatortilbodet her

Basseng

Tilbod om oppvarma basseng torsdagar frå kl 19:30 til 20:00.

Kontaktinformasjon

Surnadal og Rindal revmatikerforening.
Mobiltelefon: 99 73 75 34

Meir informasjon om symjehallen

Rehabilitering

Du kan få tilbod om rehabilitering dersom du har fått nedsett funksjonsevne på grunn av alderdom, sjukdom eller skade.

 

Les meir om rehabilitering her

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er brukerretta teknologisk assistanse som skal understøtte og forsterke brukaren sin tryggleik, sikkerheit og mobilitet.  

Les meir om ulike velferdsteknologiar vi tilbyr her

Kontaktinformasjon

Surnadal kommune
E-post
Telefon +47 71 65 58 00

Betjent sentralbord: 09:00 - 15:00