Friskliv og meistring

Friskliv og meistring er eit tilbod for deg som ønskjer støtte til endring av levevanar og betre meistring i kvardagen.

Det er fint om du ser gjennom tilboda våre og finn ut kva som kan vere aktuelt for deg før du tek kontakt.

Du kan ta direkte kontakt med tenesta eller bli henvist, for eksempel frå fastlege, helsepersonell, NAV eller sjukehus.