Friskliv og meistring

Friskliv og meistring er eit kommunalt helsetilbod for deg som ønskjer støtte til endring av levevanar og betre meistring i kvardagen.

Kva tilbyr vi?

Vi har som mål å fremme fysisk og psykisk helse og førebygge sjukdom gjennom aktivitet og rettleiing. 

Vi tilbyr også kurs i pasient- og pårørandeopplæring lokalt, både via helseforetaka og gjennom lokale fagpersonar.

Kven kan få tilbodet?

Friskliv og meistring er ei kommunal helsefremmande og førebyggende helseteneste for personar mellom 18 og 65 + år. Du treng ikkje henvisning frå lege. 

Ta kontakt dersom du finn ein aktivitet eller eit tilbod som er aktuelt for deg. 

Våre tilbod og aktivitetar