Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er eit tilbod til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørande.

Kva gjer kreftkoordinator for kreftsjuke og pårørande?

Kreftkoordinator er tilgjengeleg for pasientar og pårørande som treng råd eller nokon å snakke med.

  • Individuell hjelp og støtte, veiledning og oppfølging til personar med kreft og deira nærmaste pårørande
  • Heimebesøk, samtalar på kontoret eller veiledning på telefon
  • Tilrettelegging og oppfølging i alle fasar av sjukdommen
  • Vere eit bindeledd til samarbeid med fastlege, sjukehus og andre aktuelle partar
  • Koordinere kvardagen for kreftsjuke og pårørande

Pasientar, pårørande og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator.Dette er eit lågterskeltilbod som ikkje krev søknad og tenesta er gratis. Kreftkoordinator er organisert under heimetenesta.

Kontaktinformasjon

Kreftsjukepleiar Kari Øyen

Telefon: 90253275 onsdag og fredag kl. 07.30-15.30

E-post: kari.oyen@surnadal.kommune.no
Besøksadresse: Bårdshaugvegen 35, 6650 Surnadal

Andre dagar og kveld kan du ringe vakttelefon heimetenesta: 90206398