Kreftkoordinator

Klikk for stort bildeKreftkoordinator er eit tilbod til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørande.

Regional kreftkoordinator

 

Klikk for stort bilde

Liv Ågot Hågensen er regional kreftkoordinator for kommunene Hemne, Rindal, Surnadal, Frøya, Rennebu og Skaun. Kommunene samarbeider om en regional kreftkoordinator i 20 % stilling. 

Hva gjør regional kreftkoordinator?

  • Kreftkoordinator skal i samarbeid med den enkelte kommune koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Kreftkoordinator skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Videreformidler kontakt med ressurssykepleier innen kreft i den enkelte kommune
  • Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene på tvers av tjenesteområder
  • Kreftkoordinator skal bidra til tverrfaglig koordinering og samarbeid i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten

Som regional kreftkoordinator vil mye av arbeidet bestå i et ”sørge-for-ansvar”, en koordinering av kreftomsorgsarbeidet gjennom og via de ressursene som finnes i kommunene.

Kreftkoordinator er tilgjengelig på telefon for alle innbyggere i overnevnte kommuner.

Kontaktinformasjon regional kreftkoordinator:

E- post: liv.agot.hagensen@skaun.kommune.no     Tlf:  930 41 176 / 72867272 (8- 16)