Ruskonsulent

Rusarbeid er ein del av helse / omsorgstilbotet til befolkninga i Surnadal Kommune.

Rusarbeid har som hovudmål å førebyggje og redusere rusproblematikk og sikre hjelp til personar med rusproblem. Vi kan bidra i høve utgreiing av aktuelle problemstillingar og bidra til koordinering av tiltak for menneskje som har samansette behov.

Vi ønskjer å gi menneskje med rusavhengnad gode og individuelt tilpassa tenester.

Alle som kontaktar oss får tilbod om hjelp så tidleg som mogleg.

KVEN KAN FÅ TILBOD OM OPPFØLGING FRÅ RUSKONSULENT

 • Alle som kontaktar oss kan få hjelp, til dømes:
  • Dei som rusar seg aktivt –både på illegale rusmidlar og alkohol
  • Dei som har rusa seg som ynskje å halde seg frå tilbakefall
  • Dei som følar mykje press på å rusa seg
  • Dei som er bekymra/redd for nokon som rusar seg eller dei trur rusar seg
 • Kva for type oppfølging du ynskjer, blir tilpassa i ein avklaringssamtale ut frå dine behov
 • Pårørande kan også få hjelp.

KVA KAN DU FÅ?
Tenesta gir tilbod ut i frå brukar og pårørande sine ønskje og behov. Du kan ta kontakt med tenesta direkte. Tenesta er gratis og ruskonsulenten har teieplikt. Du treng inga henvisning.

 • Støttesamtalar
 • Råd og rettleiing
 • Informasjon
 • Koordinering og individuell plan ved behov
 • Hjelp til vidare henvisning til spesialisthelsetenesta / rusinstitusjonar
 • Oppfølging/bistand før, under og etter opphald i spesialisthelsetenesta eller fengsel
 • Oppfølging ved legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

 

 

KONTORLOKALE
Ruskonsulenten har kontor på Sommerotunet Aktivitetshus, Røssmovegen 26 6650 Surnadal

KONTAKTINFORMASJON

Marion W. Johannessen, Ruskonsulent

Telefon: +47 475 19 157

E-mail: marion.westli.johannessen@surnadal.kommune.no

 

 

HJELPETELEFONER
Rustelefonen Tlf. 915 08 588 
AA Anonyme Alkoholikere Tlf. 911 77 770
NA Anonyme Narkomane  Tlf. 905 29 359
Nordmøre Krisesenter Tlf. 715 74 870

Adresse

Røssmovegen 26
6650 SURNADAL