Sanseavdeling

Sanseavdelinga (Snoezelen) kan ha ein positiv effekt og gi gode sanseopplevingar til enkeltpersonar med utviklingshemming, psykiatri, demente og barn med særskilte behov.

Snoezelen kjem av orda "snuffelen" (snuse) og "doezele" (døse)

Dei ulike romma

Vi har tilsaman 5 rom (musikkrom, sansebad, kvitrom, blårom og grønrom) som er tilknytt sanseavdelinga

Romma er med på å stimulere våre 7 sansar. Disse 7 sansane er :

  1. Føle/berøring - sansene (Taktile)

  2. Hørsel - sansen (Auditory)

  3. Syn - sansen (Visuell)

  4. Lukt - sansen (Olfactory)

  5. Smak - sansen (Gustatory)

  6. Balanse - sansen (Vestibulært)

  7. Muskel/ledd - sansen (Proprioseptive)

Kva kostar det?

Innad i kommunen 87- pr. time pr. pers. Følgje gratis.

Andre kommunar/instansar 181,- pr. time pr. pers. Følgje gratis. 

Korleis leige?

Er dette noko som kan være aktuelt for deg, eller om du lurar på noko, så ta kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

Sommerrotunet aktivitetshus
Telefon 71 66 02 33

Åpningstider

Mandag - fredag
09:00 - 14:00

Stengt i fellesferien

Adresse

Røssmovegen 26
6650 SURNADAL