Sanseavdeling

Sanseavdelinga (Snoezelen) ved Sommarrotunet Aktivitetshus kan ha ein positiv effekt og gi gode sanseopplevingar til enkeltpersonar med utviklingshemming, psykiatriske tilstandar, til demente og barn med særskilte behov.

Snoezelen kjem av orda "snuffelen" (snuse) og "doezele" (døse)

Dei ulike romma

Vi har tilsaman 5 rom (musikkrom, sansebad, kvitrom, blårom og grønrom) som er tilknytt sanseavdelinga

Romma er med på å stimulere dei  7 sansane våre: 

  1. Føle/berøring - sansene (Taktile)
  2. Hørsel - sansen (Auditory)
  3. Syn - sansen (Visuell)
  4. Lukt - sansen (Olfactory)
  5. Smak - sansen (Gustatory)
  6. Balanse - sansen (Vestibulært)
  7. Muskel/ledd - sansen (Proprioseptive)

Kva kostar det?

Internt i kommunen kostar det kr. 87 pr. time pr. pers. Følgje gratis.

Andre kommunar/instansar kr. 181,- pr. time pr. pers. Følgje gratis. 

Korleis leige?

Er dette noko som kan være aktuelt for deg, eller om du lurar på noko, så ta kontakt med oss ved Sommarrotunet Aktivitetshus.