Sals- og skjenketider i Surnadal kommune

Informasjon om salstider og vedtatte skjenketider i Surnadal kommune

Salstider for alkohol i butikk i Surnadal kommune

 • Kvardagar 08:00 – 20:00
 • Laurdagar 08:00 – 18:00
 • Onsdag før skjærtorsdag 08:00 – 18:00
 • Påskeaften 08:00 – 16:00
 • Dagen før 1.mai 08:00 – 20:00
 • Dagen før 17.mai 08:00 – 20:00
 • Onsdag før Kristi Himmelfartsdag  08:00 – 20:00
 • Pinseaften 08:00 – 16:00
 • Julaften 08:00 – 16:00
 • Nyttårsaften 08:00 – 18:00
   
 • Ikkje ølsal på søn- og helligdager. Ikkje ølsalg 1. og 17.mai.
 • Dersom det ikke kan seljast alkohol på valdagar, vil kommunen gi beskjed.

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)

Skjenketider i kommunen

Vedtatte skjenketider i Surnadal er kl. 08.00 - 02.00 for øl og vin og kl. 13.00 - 02.00 for brennevin. Skjenkinga kan bere skje innafor denne tidsråma.

Skjenketida for alkoholhaldig drikk skal følgje opningstida på skjenkestaden, men skjenkinga må avsluttast seinast ein halv time før staden skal stengje. Det kan aldri skjenkast alkoholhaldig drikke lenger enn til kl 02.00.

Skjenking av øl og vin

Skjenking av øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) kan ikkje skje før kl. 08.00 på kvardagar og ikkje før kl. 12.00 på søndagar, helligdagar og høgtidsdager.

Skjenking av brennevin

Skjenking av brennevin (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) kan ikkje skje før kl. 13.00