Ettersøk av skada storvilt

Jakt skal utøvast på ein human måte. Viltet skal avlivast så raskt som mogleg ved skadeskyting. Dette er primært ei oppgåve for jeger og jaktlag, men kommunen skal følgje opp at innrapporterte ettersøk går føre seg med tilstrekkeleg lengde, kvalitet og intensitet.

Regelverk

Reglar for ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såra storvilt finn ein i §27 i Forskrift om utøving av jakt, felling og fangst.

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §27 finner du her.

Dersom pliktig ettersøk første dag er utan resultat, skal jeger eller jaktlag utan opphald underrette jaktrettshavar og kommunen. Kontaktpersonar i kommunen er:

Skogbrukssjef: Tore Gjul Mob. 91 30 33 88

Ettersøksring

I Surnadal kommune er det etablert en ettersøksring, som heter "Surnadal ettersøksring". Jaktlag kan skrive kontrakt med ettersøksringen for å oppfylle kravet om tilgang på godkjent ettersøkshund, nemnt i §23 i forskrifta over. 

Informasjon om Surnadal ettersøksring finn du her

Her finner du oppdatert hundeliste, faktura for betaling, kontrakt og hugseliste ved mogleg skadeskyting.