Ettersøk av skada storvilt

Jakt skal utøvast på ein human måte. Viltet skal avlivast så raskt som mogleg ved skadeskyting. Dette er primært ei oppgåve for jeger og jaktlag, men kommunen skal følgje opp at innrapporterte ettersøk går føre seg med tilstrekkeleg lengde, kvalitet og intensitet.

Reglar for ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såra storvilt finn ein i §27 i Forskrift om utøving av jakt, felling og fangst.

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §27 finner du her.

Dersom pliktig ettersøk første dag er utan resultat, skal jeger eller jaktlag utan opphald underrette jaktrettshavar og kommunen. Kontaktpersonar i kommunen er viltnemnda ved:

Leiar: Ragnar Halle Mob. 98 65 77 43  

Sekretær: Tore Gjul Mob. 91 30 33 88

Kontaktinformasjon

Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Mobil 913 03 388