Jakttider

Jakttidene gjeld frå 01.april 2022 til og med 31. mars 2028. Det er Miljødirektoratet som fastset jakttidene for dei jaktbare viltartane. I Noreg er det tillatt å jakte på 56 artar av fuglar og pattedyr.

Mest sentrale jakttider for artar i Surnadal kommune:

Artstype   Jaktider
Hjort 01.09. - 23.12.
Elg 25.09. - 23.12.
Rådyr 25.09. - 23.12.
Vaksen rådyrbukk 10.08. - 23.12.
Rødrev 15.07. - 15.04.
Grågås 10.08. - 23.12.
Kanandagås 10.08. - 23.12.
Mink 01.04. - 31.03. 


Jakttidene er fastsett i Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028.

Gå til Forskrift om jakt- og fangsttider m.m.

Gå til Miljødirektoratet si nettside om jakttider.