Jakttider

Jakttidene gjeld frå 01.april 2017 til og med 31. mars 2022. Det er Miljødirektoratet som fastset jakttidene for dei jaktbare viltartane. I Noreg er det tillatt å jakte på 56 artar av fuglar og pattedyr.

Her er dei mest sentrale jakttidene for artar i Surnadal kommune:

Artstype   Jaktider
Hjort 01.09. - 23.12.
Elg 25.09. - 23.12.
Rådyr 25.09. - 23.12.
Vaksen rådyrbukk 10.08. - 23.12.
Rødrev 15.07. - 15.04.
Grågås 10.08. - 23.12.
Kanandagås 10.08. - 23.12.
Mink 01.04. - 31.03. 


Jakttidene er fastsett i "Forskrift om jakt- og fangsttider for jaktsesongene frå og med 01.04. 2017 – til og med 31.03. 2022", fastsett av Miljødirektoratet 25. januar 2017.

Forskrift om jakt og fangsttider m.m.

Miljødirektoratet sin side om jakttider.