Bandtvang

Frå og med 1. april til og med 31. oktober, skal eigar eller innehavar av hund i Surnadal kommune halde hunden i band, forsvarleg innestengd eller inngjerda i område der bufe beiter og i den tid bufe beiter. Surnadal kommune har eiga forskrift for bandtvang av hund og område der hundar ikkje har tilgjenge. Alle hundeeigarar blir oppmoda til å setje seg godt inn i desse reglane.

Generell bandtvang 1. april til 20. august

Generell bandtvang er ein periode kvart år kor hundar skal haldast i band eller forsvarleg inngjerda heile tida. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hundar ikkje skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr. Perioden gjeld frå 1. april til 20. august, og gjeld ikkje for enkelte typar jakt- og tenestehundar under aktiv teneste eller trening.

Les mer om båndtvang på Mattilsynets hjemmeside.

Bestemmer ut over generell bandtvang i Surnadal kommune

Surnadal kommune har i tillegg eigne bestemmingar ut over den generelle bandtvangen, der hundar skal haldast i band eller forsvarleg innstengt eller inngjerda.

Hunder har for eksempel ikkje adgang til skular, barnehagar, kirkegardar og gravplassar/urnelundar.

Se bestemmingane her:

Forskrift om utvida bandtvang for hund, Surnadal kommune, Møre og Romsdal