Bestille kart/situasjonskart og naboliste

Velkomen til Surnadal kommune sine sider for å bestille kart.

Her kan du bestille kart og eigedomsinformasjon frå Surnadal kommune.


Etter forskrift om utlevering skal utlevering av nabolister kun skje til personar som har eit føremål i samsvar med matrikkellova § 30. Det er kravd følgjande:

  • Den som bestiller ei naboliste må fortelle kommunen kva nabolista skal nyttast til.
  • Nabolista blir kun sendt til tinglyst eigar eller firma med legitimert behov.
  • Dersom kommunen kan verifisere at e-postadresse og tinglyst eigar er den same, vil nabolista bli sendt som e-post. I motsatt fall vil brev bli sendt til tinglyst eigar av eigedomen.
    Følgjande kart kan du bestille:
  • Plott av grunnkart, ortofoto, oversiktskart eller reguleringskart med bestemmingar
  • Digitale kartdata og digitale ortofoto
  • Eigedomsmeklarpakkar med kart og naboliste
  • Situasjonskart og naboliste

Mange av våre kundar kjøper data anten til bruk for eigedomsomsetning eller for å sende inn ein byggjesøknad. 

Meklaropplysningar, situasjonskart og nabolister kan du bestille via INFOLAND

Kontaktinformasjon

Areal og naturforvaltning