Innskriving

Alle som skal starte på skule må skrive seg inn.

Informasjon frå kommunen

Kvar vår blir nye 1.trinnselevar kalla inn gjennom eige brev til innskriving ved barneskulane.

Kva må du gjere?

Før oppmøte på skulen, ber vi foreldra om å fylle ut det digitale innskrivingsskjemaet.

Digitalt innskrivingsskjema.