Melding om montering av vassmålar

Skjema for montering av vassmålar i Surnadal kommune

Installasjon av målar skal utførast av ein godkjent rørleggjar, i samsvar med det til ei kvar tid gjeldande reglement. Installasjonen skal dokumenterast og sendast til einingsleiar for Kommunalteknikk eller driftsleiar Vatn og Avløp i Surnadal kommune. For dokumentasjon skal skjemaet Melding om montering av vassmålar nyttast. Dokumentasjonen skal innehalde bilde, eventuelt skisse, der plassering av målaren og plomberinga klart kjem til syne.


Melding om montering av vassmålar (PDF, 28 kB).

Bestemmingar for bruk av vassmålar. (PDF, 26 kB)