Drikkevasskvalitet

Drikkevatnet i Surnadal kommune har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi gir beskjed om anna. Vatnet tilfredsstillar dei strenge krava i drikkevassforskrifta.

Kvaliteten på drikkevatnet vårt

Vi tek jamleg prøvar på fleire prøvestader ved vassverka våre. Klikk i kartet for å sjå prøveresultata.

 

Kokevarsel for endring i drikkevasskvaliteten

Vi sender alltid ut varsel til dei som eventuelt blir berørt av ei anbefaling om å koke vatnet. Vi varslar også når kokeanbefalinga er oppheva.

Sjå FHI sine råd dersom du får kokevarsel

Lov og forskrift

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)