Velkommen til barnehagane i Surnadal

Finn ut korleis du søker om barnehageplass, informasjon om barnehagane, vedtekter og tilbod i vår kommune. Barnehagane er inndelte i kretsar, i tillegg til sentrumsnære barnehagar. 

Barnehage