Oppstartsmøte for kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet

Torsdag 23. november 2017 møtte Sunndal og Surnadal kommunar saman med dagler leiar av Todalsfjordprosjektet Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune i Molde.

Politisk møteveke veke 48

28.11.17 kl. 09:00   Formannskapet                                        Sjå sakliste 30.11.17 kl. 09:00   Hovudutval for helse og omsorg         Sjå sakliste

Møte i Kontrollutvalet Onsdag 22.11.2017, kl 0900 – Surnadal U‐skule

  Innkalling til møte i Kontrollutvalet 22.11.2017. (PDF, 18 MB)   NB. Merk at møtedatoen er feil i innkallinga. Rett møtedato er onsdag 22.11.2017, kl 0900 – Surnadal U‐skule.

Info om vegstenging i Todalen

Pilskarvegen er no stengt for all motorisert trafikk ved Pilskarvegen bru.

Vegstenging i Dalavegen i Todalen

Vatn Maskinstasjon startar opp med førebuing til vegutbetring i Dalavegen i Falla neste veke.