Påminning – søknadsfristar kultur

Biblioteket held ope på måndag

Surnadal folkebibliotek har gjort ein vri for å gi brukarane eit godt tilbod før påska startar for fullt.

Give me 5

Det er, pr. torsdag føremiddag, berre rundt 25 billettar att til kveldens store hending; nemleg «Give Me 5» med alle femteklassingane i kommunen, Torgeir Leivdal, Anne Kleivset og Henning Sommerro.  

Trafikksikringsplanen for Surnadal kommune 2006 – 2009 skal no rullerast

Trafikksikringsplanen skal legge føringar for trafikksikringsarbeidet i kommunen.

Politisk møteveke - veke 12

Måndag 19.03.2018 kl. 13.00  Administrasjons- og arbeidsmiljøutvalet  Sjå sakliste Onsdag 21.03.18  kl. 13.00   Hovudutval for teknikk, miljø og næring  Sjå sakliste Onsdag 21.03.18. kl.08.00  Hovudutval for oppvekst  Sjå sakliste Onsdag 21.03.18 kl. 09.00. Ungdomsrådet Sjå sakliste Fredag 23.03.kl.  Plan og byggenemnd for Øye skuleområde  Sjå sakliste Fredag 23.03.18 kl.11.00  Formannskapet  Sjå sakliste

Daglig leder ved Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS)

Arbeidsgiver: Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS) Stillingstittel: Daglig leder Sted: Halsa Frist: 15.04.2018 Tiltredelse: 01.08.2018 Varighet: Fast

Barnehagedagen 2018

I dag har dei eldste barna i barnehagen markert Barnehagedagen 2018. Tema er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!» Fakta Barnehagedagen: Barnehagedagen er ein årleg markering der barnehagane åpner dørene for andre for å vise og synliggjere barnehagens aktivitetar - der leik, læring, danning og omsorg er grunnleggjande. Barnehagedagen markeres i mars kvart år, første gong i 2005. Dagen markeres i mange barnehagar landet rundt, og har vorte ein tradisjon i store deler av barnehagenorge.

Symjehall og gymsal kveldsstengt i veke 10.

Symjehallen og gymsalen ved ungdomsskulen vil halde stengt i veke 10, dvs 5-10 mars. Unnateke er onsdag 7. mars, som vil ha vanleg opningstid.

Invitasjon MOT som universalverktøy

 MOT som universalverktøy 24/7   korleis du kan bidra til eit varmare og tryggare samfunn – for leiarar i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte vaksne og tilsette i kommunen som arbeider med barn og unge. Dato   : Tirsdag 06.mars Tid       : Kl. 18.00-20.00 Stad    : Surnadal ungdomsskule - kantina Invitasjon MOT (PDF, 293 kB)  

Stikk Ut! ski

Da er det klart for Stikk UT! ski også i Todalen!