Ferie og fridagar i skulen

Skuleruta inneheld oversikt over skule- og feriedagar

 

Skulerute vår 2024

Skulerute vår 2024
Månad Beskriving Skuledagar
Januar Første skuledag etter jul: onsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie veke 8: måndag 19. - fredag 23. februar 16
Mars Påskeferie: måndag 25. mars - måndag 1. april 16
April Første skuledag etter påske: tysdag 2. april 21
Mai Elevfri dag: fredag 10. mai 18
Juni Siste skuledag: fredag 21. juni 15

Antall skuledagar for skuleåret 2023/2024 er 190.

Skulerute haust 2024

Skulerute haust 2024
Månad Beskriving Skuledagar
August Første skuledag: måndag 19. august 10
September 21
Oktober Haustferie veke 41: måndag 7. - fredag 11. oktober 18
November 21
Desember Siste skuledag før jul: fredag 20. desember 15

Skulerute vår 2025

Skulerute vår 2025
Månad Beskriving Skuledagar
Januar Første skuledag etter jul: måndag 6. januar 20
Februar Vinterferie veke 8: måndag 17. februar - fredag 21. februar 15
Mars 21
April Påskeferie: måndag 14. april - måndag 21. april. Første skuledag etter påske: tysdag 22. april 16
Mai Elevfri dag: Fredag 30. mai 19
Juni Siste skuledag: fredag 20. juni 19

Antall skuledagar for skuleåret 2024/2025 er 190.

Skulerute 2025/2026

Skulerute 2025/2026
Månad Beskriving Skuledagar
August Første skuledag: måndag 18. august 10
September 22
Oktober Haustferie veke 41: måndag 6. - fredag 10. oktober 18
November 20
Desember Siste skuledag før jul: fredag 19. desember 15
Januar Første skuledag etter jul: måndag 5. januar 20
Februar Vinterferie veke 8: måndag 16 - fredag 20. februar 15
Mars Påskeferie: måndag 30. mars - måndag 6. april 20
April Påskeferie: måndag 30. mars - måndag 6. april 18
Mai Elevfri dag : fredag 15. mai 17
Juni Siste skuledag: fredag 19. juni 15
Sum skuledagar 190