Årsmeldingar

Årsmeldinga er rådmannen sin presentasjon av kommunen sin offisielle rekneskap og rapport for kommunestyret.

Årsmeldinga er i tillegg eit informasjonsdokument for kommunen sine innbyggjarar, næringsliv og andre lesarar med informasjon om dei kommunale tenester, resultat og begivenheiter gjennom året.