Møte i Kontrollutvalet Onsdag 22.11.2017, kl 0900 – Surnadal U‐skule

  Innkalling til møte i Kontrollutvalet 22.11.2017.   NB. Merk at møtedatoen er feil i innkallinga. Rett møtedato er onsdag 22.11.2017, kl 0900 – Surnadal U‐skule.

Info om vegstenging i Todalen

Pilskarvegen er no stengt for all motorisert trafikk ved Pilskarvegen bru.

Vegstenging i Dalavegen i Todalen

Vatn Maskinstasjon startar opp med førebuing til vegutbetring i Dalavegen i Falla neste veke.