Kavlveg og tursti på Eidet

Surnadal kommune og Nordmøre museuminviterer lag, organisasjonar og interesserte privatpersonar til ope møte om: KAVLVEG OG TURSTI PÅ EIDET

Trollheimsporten har laga flott reportasje om arrangementet som var 18. juni.

Stad: Åsen bygdemuseum

Tid: Måndag 18. juni kl. 14.00.

Program:

Presentasjon av prosjektet ved kulturavd. og museet.

Husasnotra vil demonstrere kløyving av tømmer og legging av kavlar.

Alle interesserte er hjarteleg velkomne!

Stad: Åsen bygdemuseum

På Eidet ligg eitt av dei mest verdifulle kulturminna i Surnadal kommune, ein kavlveg som er datert til år 1020-1160 e.Kr. Ein kavlveg er laga av stokkar som er delt på langs og lagt ned i bakken for å gjera ferdsel muleg i myr og vått terreng.

Surnadal kommune er no i gang med eit større prosjekt knytta til kavlvegen på Eidet. Kommunen ønskjer å verne om dette verdifulle kulturminnet, men også auke kunnskapen om det og gjera det meir tilgjengeleg for folk flest. Det er mellom anna planlagt ein tursti i samband med vegen. Delar av strekninga skal bestå av kavlveg, bygd etter same mønster som den gamle vegen som ligg gøymt i myra.

Som ein del av prosjektet vil det bli halde kurs i kavllegging. Føremålet med kursa er å vidareføre kunnskapen om den gamle teknikken slik at den kan takast i bruk t.d. i samband med turstiar også no til dags.

Måndag 18. juni vil det bli eit ope informasjons- og oppstartmøte på Åsen bygdemuseum i Surnadal.  Her oppfordrar vi alle lag, organisasjonar og privatpersonar som kan ha interesse for kavllegging eller tursti om å møte opp.

Du kan lesa meir om kavlvegen i denne ganske ferske artikkelen på Trollheimsporten: https://www.trollheimsporten.no/ut-paa-tur-anno-aar-1020.6121414-137312.html

Mvh

Surnadal kommune og Nordmøre museum

 

Klikk for stort bilde

Lomtjønna, der det er planlagt rasteplass

 

Klikk for stort bilde

Restane av Litlseterløa som låg like ved Lomtjønna

 

Klikk for stort bilde

Området der turstien er tenkt lagt