Høyring: Kommunedirektørens budsjett – og økonomiplan 2021-2022

Etter vedtak i formannskapet den 24.11.2020, er Kommunedirektørens budsjett – og økonomiplan 2021-2022 lagt ut til offentleg høyring.

Digitalt høyringsdokument

Kommunen sitt budsjett og økonomiplan er denne gong presentert i ei ny form, der  «høyringsdokumentet» er heildigitalisert gjennom eit nytt budsjettsystem som Surnadal kommune har teke i bruk i 2020. Høyringsdokumentet finn du i form av ei nettside med ein menystruktur som tilsvarar ulike kapittel i planen.

Gå til digitalt høyringsdokument Kommunedirektørens budsjett og økonomiplan 2021 - 2022

Høyringsfrist: 09.12.2020

Høyringssvar sendast på epost til Surnadal kommune: post@surnadal.kommune.no