Barnehagar i Surnadal

Surnadal kommune har 8 kommunale barnehagar. I tillegg har vi ein privat barnehage med eiga friluftsavdeling i kommunen. Surnadal kommune har som mål å ha full barnehagedekning og god kvalitet på tilbodet.