Fritidskontakt (støttekontakt), besøkshjem, tilsynsfører

Enkelte familier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning. Kan det være deg?

Støttekontakt

Barneverntjenesten vil gjerne komme i kontakt med personer som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge som har det vanskelig. De barna og ungdommene vi jobber med har opplevd ulike ting i livene sine, men har som felles at de trenger noen å snakke med og oppleve gode ting sammen med.

Les mer om støttekontakt

Besøkshjem

Besøkshjem er en familie som tar imot ett barn eller et søskenpar ca en helg per måned. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig kompetanse.

Les mer om besøkshjem

Tilsynsfører

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en person som har tilsyn og kontrollerer at barnet har det bra.

Les mer om tilsynsfører

BEKYMRINGSMELDING

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt.

Les mer om bekymringsmelding