Fritidskontakt (støttekontakt), besøkshjem, tilsynsfører

Enkelte familier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning. Kan det være deg?

Slik søker du (søkeprosessen)

1. Egenpresentasjon
 • Fyll ut dette elektroniske skjemaet der du presenterer deg selv (egenpresentasjon).
 • Under utfylling av skjema blir du bedt om å oppgi 2 referansepersoner (personer som kjenner deg: arbeidsgiver, tante, lærer).
 • Når du har fylt ut skjemaet og signert med ID-porten, vil vi motta dine opplysninger.
 • Du vil bli kontaktet av oss så fort vi kan og senest innen to uker.
2. Samtale hos barnevernet
 • Vi blir enige om møtetidspunkt og tar en samtale med utgangspunkt i din egenpresentasjon, dine forventninger, type oppdrag med mer.
 • Her finner du oss i Surnadal (kart).
 • Her finner du oss i Sunndal (kart) 
 • Etter møtet vil vi foreta en vurdering der vi konkluderer om du er godkjent eller ikke godkjent som tiltaksperson.
 • Politiattest må være ok hvis vi skal godkjenne deg.
3. Politiattest

Du må skaffe deg politiattest

 • Først må du motta et brev fra oss (anmodning om politiattest).
 • Når du mottar dette brevet, må du selv sende det videre til politiet.
 • Slik søker du om politiattest.
 • Du vil motta en politiattest etter få dager.

Du må sende politiattesten til barneverntjenesten

4. Taushetserklæring
 • Hvis du blir godkjent som tiltaksperson må du fylle ut taushetserklæring.
 • Fyll ut skjema om taushetserklæring.
 • Når du har fylt ut skjemaet og signert med ID-porten, vil vi motta dine opplysninger.

Vi matcher deg og klient/bruker

Møter med berørte parter
 • Vi har interne avklaringer med familien, kontaktperson og våre team.
  Å finne en god match er viktig for alle parter og denne prosessen kan derfor ta litt tid.  

  Underveis tar vi kontakt med deg og avtaler møter.

Samtykke fra foresatte

For at du kan ta bilde/video av barnet eller ta med barnet i bil, trenger vi samtykke fra barnets foresatte. 

Samtykke 

Gjøremål for deg som tiltaksperson

Forventinger til deg

Være en god rollemodell

Du må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid.

Du må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin.

Du må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Sende oss rapport

Du må rapportere en gang hver måned.

Skrive timeliste og reiseregning

Du må sende inn timeliste en gang per måned.

Vi jobber med å lage et digitalt skjema for dette.

 

Støttekontakt

Barneverntjenesten vil gjerne komme i kontakt med personer som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge som har det vanskelig. De barna og ungdommene vi jobber med har opplevd ulike ting i livene sine, men har som felles at de trenger noen å snakke med og oppleve gode ting sammen med.

Les mer om støttekontakt

Besøkshjem

Besøkshjem er en familie som tar imot ett barn eller et søskenpar ca en helg per måned. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig kompetanse.

Les mer om besøkshjem

 

Tilsynsfører

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en person som har tilsyn og kontrollerer at barnet har det bra.

Les mer om tilsynsfører

 

BEKYMRINGSMELDING

 

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt.

Les mer om bekymringsmelding

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Indre Nordmøre barneverntjeneste
E-post
Telefon 71 65 59 00

 

Betjent sentralbord 09:00-15:00

 

Vakttelefon 08:00-15:30 

Telefon: 480 92 203
 

Barnevernvakt (utanom arbeidstid)

Surnadal og Rindal, barnevernvaktsamarbeid for Trøndelag
Telefon: 902 87 037

Sunndal og Tingvoll, barnevernvaktsamarbeid for Nordmøre og Romsdal
Telefon: 976 01 616

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30