Prisar helsestasjon

Prisar 2022 Surnadal helsestasjon
Konsultasjonar (vaksinering, reseptar og reisemedisinsk rådgjeving). Pris på vaksine kjem i tillegg. Pris
Vaksinering, medbragt vaksine 175,-
Enkeltperson, 1. gongs konsultasjon 360,-
Enkeltperson 2. og 3. gangs konsultasjon (samme reise) 260,-
Barn 0 - 16 år 0,-
Sesonginfluensa 175,-
Pneumokokkvaksinering 175,-
Sesonginfluensa med pneumokokkvaksinering 230,-
Fritaksskjema for gulfeber 0,-
Tuberkuloseattest/BCG 120,-
Utskrift av nytt vaksinasjonskort 120,-
Ikkje møtt til time 210,-
Audiometri vaksne 120,-
Eingongsutstyr Innkjøpspris
REISEVAKSINASJON:
Enkeltperson, 1.gongs konsultasjon pr. person 360,-
Enkeltperson, 2.og 3.gongs konsultasjon(samme reise) 260-
Barn/ungdom under 16 år i følgje med betalande familiemedlem 0
Konsultasjon barn under 16 år som kjem aleine 230,-
Studentar 230,-
Grupper på 3- eller fleire (per person) 230,-
Resept malaria, drikkevaksine mot kolera og ETEC-diare 120,-
Attest for utført tuberkulosekontroll 120

Komplett gebyr og prisliste (desse prisane er eksl. mva)