Skulehelseteneste

Skulehelsetenesta skal i samarbeid med tilsette ved skulane, elevar og foreldre skape ein helsefremmande skule med vekt på helse, trivsel og sikkerheit.

Logg inn på Helsenorge for å:

  • be om time hos helsesjukepleiar
  • endre eller avbestille time
  • sende melding til helsesjukepleiar


Logg inn på Helsenorge


Skulehelsetenesta tilbyr:

Skulehelsetenesta er eit gratis tilbod til alle elevar på barneskulen og ungdomsskulen. I skulehelsetenesta kan du få hjelp av helsesjukepleiar og enkelte gongar også skulelege, fysioterapeut og psykisk helse. Alle som jobbar hos oss har teieplikt.

Les meir om hva Skulehelsetenesta kan tilby deg

Når kan du treffe oss?

Skulehelsetenesta har kvar sine helsesjukepleiarar med eigne treffetider og telefonnummer.

Surnadal barne- og ungdomsskule:

Kari Evensen/1.-7. trinn: 48 17 78 78
Opa treffetid kvar fredag kl. 09.00-14.00.

Heidi Elnes Fiske/8. - 10. trinn: 48 18 36 52
Opa treffetid kvar torsdag kl. 10.00-14.00.

Stangvik oppvekstsenter:

Kari Evensen: 48 17 78 78
Opa treffetid annakvar onsdag (oddetalsveker), frå veke 45 kl. 09.00-12.00.

Bæverfjord/Bøfjorden oppvekstsenter:

Ingunn Foss Brekke: 46 87 82 59
Opa treffetid andre fredag kvar månad kl. 09.00-11.00.

Mo oppvekstsenter:

Bodil Nes: 48 22 51 49
Opa treffetid første fredag kvar månad kl. 09.00 - 11.00.

Surnadal vidaregåande skule:

Ingunn Foss Brekke: 46 87 82 59
Opa treffetid kvar torsdag kl. 10.00 - 14.00.

Surnadal vaksenopplæring:

Marianne Hansen Røv: 99 09 77 97
Etter avtale.

Kari Evensen: 48 17 78 78
Opa treffetid kvar måndag, frå veke 45 kl. 10.30 - 14.30.

Ungdomskontakt

Se egen side for ungdomskontakt

 

Nyttig informasjon