Skulehelseteneste

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole med vekt på helse, trivsel og sikkerhet.

Logg inn på Helse Norge for å:

  • be om time hos helsesykepleier
  • endre eller avbestille time
  • sende melding til helsesykepleier


Logg inn på Helse Norge

​​​​​
Skolehelsetjenesten tilbyr:

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen og ungdomsskolen. I skolehelsetjenesten kan du få hjelp av helsesykepleier og noen ganger også skolelege, fysioterapeut og psykisk helse. De som jobber der har taushetsplikt.

Les mer om hva Skolehelsetjenesten kan tilby deg

 

Nyttig informasjon

 

 

Når kan du treffe oss?

Skulehelsetenesta har kva sine helsesjukepleiarar med eigne treffetider og telefonnummer.

Surnadal barne- og ungdomsskule:

Kari Evensen/1.-7. trinn: 481 77 878
Opa treffetid kvar tysdag kl. 09.00-14.00.

Heidi Elnes Fiske/8. - 10. trinn: 481 83 652
Opa treffetid kvar torsdag kl. 09.00-14.00

Stangvik oppvekstsenter:

Kari Evensen: 481 77 878
Opa treffetid annakvar onsdag (oddetalsveker) kl. 09.00-12.00

Bæverfjord/Bøfjorden oppvekstsenter:

Ingunn Foss Brekke: 468 78 259
Opa treffetid andre fredag kvar månad kl. 09.00-11.00

Mo oppvekstsenter:

Bodil Nes: 482 25 149
Opa treffetid første fredag kvar månad kl. 09.00 - 11.00

Surnadal vidaregåande skule:

Ingunn Foss Brekke: 468 78 259
Opa treffetid kvar torsdag kl. 10.00 - 14.00

Surnadal vaksenopplæring:

Marianne Hansen Røv: 990 97 797
Etter avtale

Kari Evensen: 481 77 878
Opa treffetid kvar måndag kl. 10.00 - 14.30