Teknisk hjelpemiddel

Dersom du treng eit eller fleire hjelpemiddel, til dels rullator, synshjelpemiddel eller hørselshjelpemiddel,  ta kontakt med kommunal ergoterapeut som kan hjelpe deg med å skrive og begrunne søknaden som skal til NAV Hjelpemiddelsentral. 

Nav Hjelpemiddelsentral

Kven får tilbodet?

Alle som har ei funksjonsnedsetting som er varig -minimum 2 år- kan søkje om utlån om tekniske hjelpemiddel frå NAV hjelpemiddelsentral.

Om  du ikkje fyller kravet om 2 år så kan vi som regel låne ut hjelpemiddel frå kommunalt lager/korttidslager. Krykker må du skaffe sjølv og er å få kjøpt på sjukeheimen. Prisen er kr 150,- pr stk. Her kan du også kjøpe doppsko og ispigger.

Reparasjon av hjelpemiddel

Ta kontakt med vaktmester Per Helge Bævre tel 412 30 451 eller ergoterapeut Arnhild Sæter 482 07 149 så ordner vi med reparasjoner.

Innlevering av hjelpemiddel

Når behovet for eit hjelpemiddel er opphørt, så ta kontakt med vaktmester eller ergoterapeut for å avtale henting/levering.

Kva kostar det?

Alle lån av hjelpemiddel er gratis, men skal leverast tilbake til kommunen ved ergoterapeut eller vaktmester når det ikkje er behov for dei lenger.

Kontaktinformasjon

Arnhild Sæter
Ergoterapeut
E-post
Mobil 482 07 149

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL