Hjelpemiddel

Dersom du treng eit eller fleire hjelpemiddel, som for eksempel rullator, synshjelpemiddel eller hørselshjelpemiddel, ta kontakt med kommunal ergoterapeut. Ergoterapeuten kan hjelpe deg med å skrive og begrunne søknaden som skal til NAV Hjelpemiddelsentral. 

NAV-hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal

Kven får tilbodet?

Alle som har ei funksjonsnedsetting som er varig -minimum 2 år- kan søkje om utlån av tekniske hjelpemiddel frå NAV hjelpemiddelsentral.

Om  du ikkje fyller kravet om 2 år kan vi som regel låne ut hjelpemiddel frå kommunalt lager/korttidslager. Krykker må du skaffe sjølv og er å få kjøpt på sjukeheimen. Prisen er kr 150,- pr stk. Her kan du også kjøpe doppsko og ispigger.

Reparasjon av hjelpemiddel

Ta kontakt med vaktmeister Per Helge Bævre på telefon 412 30 451 eller ergoterapeut Arnhild Sæter på telefon 482 07 149, så ordnar vi med reparasjonar.

Innlevering av hjelpemiddel

Når du ikkje lenger har behov for eit hjelpemiddel, ta kontakt med vaktmeister for hjelpemiddel eller ergoterapeut for å avtale om henting/levering.

Kva kostar det?

Alle lån av hjelpemiddel er gratis, men hjelpemiddel skal leverast tilbake til kommunen ved ergoterapeut eller vaktmester når det ikkje er behov for dei lenger.