Ergoterapi

 

Kva gjer ergoterapeuten?

  • kartlegg behov for hjelpemiddel
  • søkjer om hjelpemiddel
  • tilrettelegg bustad
  • kjem på heimebesøk
  • tar imot hjelpemiddel som er øydelagt eller ikkje fungerer lenger og sender dei til reparasjon
  • hentar inn hjelpemiddel når brukar ikkje lenger treng dei
  • låner ut hjelpemidlar frå kommunen sitt korttidslager til til dels ved skadar/sjukdom som er kortvarig (mindre enn 2 år)
  • er hørselskontakt
  • er synskontakt
  • er kontaktperson og behandlar søknader om TT-kort (reiserett med transporttenesta)

 

Korleis få ergoterapi?

Ergoterapi får du etter kontakt med lege, fysioterapeut, heimeteneste, andre samarbeidspartnarar eller direkte kontakt på tel. 482 07 149.

 

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.