Legevakt 116117

Legevakt skal berre nyttast til sjukdom det hastar med, som ikkje kan handterast av lege ved Surnadal Legesenter i opningstida. Legevakt har telefonnummer 116117.

Kvar ringjer du når du treng legehjelp?

  1. Fastlegen din i opningstida: Surnadal legesenter, 
  2. Legevakt 116117 når det hastar utanom opningstid 
  3. 113 ved akutt og livstruande sjukdom

Aktuelle lenker

Legevakta i Orkdalsregionen

Helse Midt-Norge

Kjernejournal

Frikort og eigenandelar

Pasientreiser

Mine reseptar

Velg behandlingsstad

Mine vaksiner

NAV