Influensavaksinering hausten 2021

Influensavaksine - Klikk for stort bilde canva.com Alt du treng å vite om bestilling og gjennomføring av influensavaksineringa denne hausten.

Tid og stad for årets influensavaksinering

1., 2. og 3. november i Svorkasalen på Surnadal kulturhus.

Kven får gratis tilbod om influensavaksine?

Massevaksineringa desse dagane er eit gratis tilbod til dei over 65 år og personar som tilhøyrer ei av risikogruppene under: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særleg barn født før veke 32 i svangerskapet, frå 6 måneder til 5 år (Slik vaksinering blir gjort på helsestasjonen)
 • Barn og vaksne med:
  • kronisk lungesjukdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (anna enn velregulert høgt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommar)
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer en alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege (t.d. personar med medfødte kromosomavvik, genetiske syndrom og samansette kromosomavvik som ikkje er klassifisert annan stad)

I tillegg er influensavaksine anbefalt til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har jamleg kontakt med levande griser. 

Andre kan bli vaksinerte via fastlegen sin eller på apoteket. 

Influensavaksinen er gratis i år. Pneumokokkvaksine (begrensa antal) kostar kr. 170,- . Betaling kun med kort og vipps. 

Les meir om sjølve influensavaksinen og kven som er anbefalt å ta den på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Slik bestiller du influensavaksinering

Før du kan møte opp til massevaksineringa på Surnadal kulturhus må du bestille deg time. Du kan bestille deg time ved å gå inn på www.c19.no og velje Influensavaksinering. 

Dersom du treng hjelp og ikkje har nokon til å hjelpe deg, du må utsette vaksinen eller treng råd, kan du sende epost til: vaksine@surnadal.kommune.no  eller ringe vaksinetelefonen 913 79 001 måndag-fredag mellom kl. 09.00- 11.30.

Praktisk informasjon

Du kan parkere på dei vanlege parkeringsplassane på Skei. Vi har vaksinevertar inne på kulturhuset som hjelper deg med å finne plassen din, på same viset som under koronavaksineringa.

Dersom du er sjuk skal du ikkje møte opp til vaksinering. Det er ikkje lenger krav om munnbind, men dersom du ønskjer å bruke munnbind, kan du gjere det. Dersom du er usikker på vaksinering grunna medisinske forhold, kan du ta kontakt med fastlegen din. 

For at vaksineringa skal bli gjennomført lettast muleg, er det ønskjeleg at du har på deg overdel med ermer som er lette å brette opp. 

Vel møtt til avtalt time!

Kontaktinformasjon

Vaksinetelefon Surnadal
Mån. - fre. kl. 09.00 - 15.00
Mobil 913 79 001

epost: vaksine@surnadal.kommune.no