Influensavaksinering

Bilde som viser influensavaksinering - Klikk for stort bilde canva.com

Bestilling og gjennomføring av influensavaksinering hausten 2023.

Informasjon om vaksinering hausten 2023

Influensa- og koronavaksinering

Hausten 2023 vart det gjennomført vaksinering med både influensavaksine og koronavaksine i Familiens hus ved kommunehuset onsdag 25. 10.23, torsdag 26. 10.23 og fredag 27.10.23. I tillegg til oppsamlingsdag 13. november.

Kun personar som er anbefalt influensavaksine fekk tilbod. Sjå oversikt over risikogrupper på helsenorge.no Andre kan kjøpe influensavaksine på apoteket.

Det er dei same gruppene som er anbefalt influensavaksine som er anbefalt ny oppfriskingsdose med koronavaksine. Les meir om vaksineanbefaling hausten 2023 på helsenorge.no

Pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse)

Det vil bli sett opp eigen dato for penumokokkvaksinering. Når du kjem til influensavaksinering kan du gi beskjed om du ønsker å få time til denne seinare.  

Du er anbefalt å ta pneumokokkvaksine dersom du er over 65 år og det er gått 6 år sidan sist du tok den. Er du i tvil kan du sjekke vaksiner du har fått ved å logge inn på helsenorge.no

Er du anbefalt vaksinering men gikk glipp av dagane?

Ta kontakt med helsestasjonen eller be om vurdering frå fastlege dersom du er usikker.