Influensavaksinering hausten 2020

Influensavaksinering vil foregå i Surnadal idrettshall 27.- 29. oktober. Vaksineringsdagane er delt inn slik at folk frå ulike grender møter opp på ulike dagar. 

Oversikt over vaksineringsdagane i idrettshallen på Øye:

 • Tysdag   27.10.20 kl. 10.00-16.00                Øvre Surnadal, Todalen, Bøfjorden,
                                                                            Bæverfjord, Stangvik

 • Onsdag  28.10.20 kl. 10.00-16.00                Nedre Surnadal 

 • Torsdag  29.10.20 kl. 10.00-13.00               Restrerande.

Vi ber om at publikum helst møter på oppsett dag for si grend/krins, men det er greitt å komme på ein annan av  vaksinasjonsdagane dersom det passar betre. 

Prisar:

 • Influensavaksine              kr. 170,-
 • Pneumokokkvaksine        kr. 500,- (inkl. influensavaksine)
 • Betaling kun med kort og vipps! Grunna smittevernomsyn har vi ikkje muleghet for kontant betaling.

Det er ikkje etablert ei refusjons- eller tilskotsordning for å dekkje kommunane sine utgifter til vaksinering av risikogruppene, utover at vaksinen blir levert gratis frå Folkehelseinstituttet. Kommunane kan ifølge vaksinasjonsforskriften ta betalt for vaksinering for å dekkje utgiftene til gjennomføring av influensavaksinasjon i regi av kommunen. Du kan lese meir om dette på FHI sine nettsider.

Smitteverntiltak under vaksineringa

Influensavaksineringa vil bli gjennomført med gode smitteverntiltak med inndeling og avstand mellom folk.

Vi anbefalar at alle møter opp med munnbind på. For at vaksineringa skal gjennomførast lettast muleg, er det ønskeleg med t-skjorte eller anna tilpassa bekledning på overkroppen.

Ingen som er sjuke skal møte opp. Dersom du er usikker på vaksinering grunna medisinske forhold, kan du ta kontakt med fastlegen din. 

Vi er mange som vaksinerar, planen er å unngå lang ventetid. Ikkje møt før vi opnar.

Trafikk og parkering

Det er viktig at elevar ved skulane får komme seg trygt fram til skulen før trafikken startar. Det vil vere personar som passar på overgangar når elevane skal heim, men kjør forsiktig og ver obs på skuleelevar i området. Kjør forsiktig opp mot idrettshallen (skuleslutt frå 13.30-14.00 og 14.30-15.00 ca).

Parkering utanfor idrettshallen. Er det fullt blir de bedne om å vente av personell fra Røde kors. For dei som kan anbefalar vi å parkere nedanfor Øye kyrkje/ stor parkeringsplass for elevar ved vidaregående skule. Ser det ut som det er kø med bilar, anbefalar vi å komme tilbake litt seinare.

Grupper som anbefales influensavaksine hausten 2020 (FHI)

Vi vaksinerar kun helsepersonell og personar i risikogruppene. Vi må seie nei til andre som ønsker vaksinen. FHI har bestemt at andre må vente til etter 1. desember. Det er heller ikkej gitt noko anbefaling om prioritering av personar i såkalla kritiske samfunnsfunksjonar før 1. desember. Dette for å sikre at personar i risikogruppe blir prioritert vaksinen.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Du kan lese mer om influensavaksine i Vaksinasjonsveileder for helsepersonell

Les meir om influensa på folkehelseinstituttets hjemmesider

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Telefon 71 65 58 80

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30