Influensavaksinering

Helsestasjonen tilbyr influensavaksine. Det blir oppsett dagar i oktober/november. Det er ikkje nødvendig å bestille time.

 

Desse datoane sett av til influensavaksinering hausten 2018:

2. november kl. 09.00-14.00.

5. november kl. 09.00-14.00.

 

Datoane er litt seinare enn før om åra, dette grunna forsinkelsar frå vaksineleverandør.

 Desse personane er spesielt tilrådde å ta influensavaksine:

* Alle som har fylt 65 år

* Bebuarar i omsorgsbustadar og sjukeheim

* Barn og vaksne med:

• diabetes mellitus, type 1 og 2

• kronisk luftvegssjukdom

• kronisk hjarte- og karsjukdom

• kronisk leversvikt

• kronisk nyresvikt

• kronisk nevrologisk sjukdom eller -skade

• nedsett immunforsvar

• svært alvorleg fedme (BMI over 40)

• annan alvorleg eller kronisk sjukdom

* Gravide frå 12. uke i svangerskapet

 

 

 

Les mer om influensa på folkehelseinstituttets hjemmesider

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
Telefon 71 65 58 80

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 16:00