Koronavirus

Bilde av koronaviruset - Klikk for stort bilde CDC, Alissa Eckert

Surnadal kommune gir råd og iverksett tiltak knytta til koronavirus i samråd med helsemyndigheiter og kommuneoverlege.

Det er per dags dato ingen spesielle tiltak knytta til pandemien, bortsett frå koronavaksinering.
For aktuell informasjon viser vi til helsenorge.no.