Statusoppdateringar for Surnadal kommune under covid-19

Samleside med nyheiter og aktuell informasjon.

Lokal teststatistikk er under oppdatering for 2022.

 Vi vaksinerar fortløpande etter bestilling, her er datoar så langt:

Gjeld personar 65 år og eldre som ikkje har fått ny oppfriskingsdose

Gjeld personar 65 år og oppover:

FHI anbefaler ny oppfriskingsdose til alle 65 år og eldre.

To målgrupper kan no få tilbod om ekstra oppfriskingsdose etter avtale:

Einingsleiar Gunn Bredesen viser fram covid-19  sjølvtest

- Våre eige tal viser langt fleire smittetilfelle enn den nasjonale statistikken (MSIS).

Fleire tilbod i Heimetenesta blir no stengde eller reduserte i to veker framover.