Statusoppdateringar for Surnadal kommune under covid-19

Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke
Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke
Månad Antal testar Påvist covid-19
Mars 149 1
April 127 1
Mai 44
Juni 32
Juli 159
August 423 1
September 467 2
Oktober 285 1
November 269
Desember 363 2
Januar 147 1
Totalt: 2465 9

Seint i går kveld fekk kommuneoverlegen melding om nok eit smittetilfelle. Det er ingen samanheng mellom det nye tilfellet av importsmitte og dei vi fekk melding om tidlegare laurdag kveld. 

Kommuneoverlegen har laurdag kveld fått melding om to nye påviste smittetilfelle og eitt tilfelle med framleis svakt positivt prøveresultat etter tidlegare gjennomgått sjukdom. 

Surnadal ungdomsskule

Ungdomstrinn i heile landet er pålagt å vere på raudt nivå fram til 19. januar. Etter å ha prøvd ut dette ei veke, er det behov for justeringar i skulekvardagen for å kunne etterleve smittevernkrava på raudt nivå.

I dag vart den aller første koronavaksinen sett i armen på ein surnadaling! Arna Ranes bur på sjukeheimen og er 91 år.

I dag kom den første pakken med edle dråpar av koronavaksine til Surnadal. Dette er ein merkedag, sjølv om antal doser er berre 25 stk. 

Ein person er påvist smitta med covid-19 i dag. Ei smittesporing i nabokommunen Heim medfører i tillegg at to nærkontaktar er sett i karantene. Kommuneoverlege Bjørn Buan melder at situasjonen er under kontroll.

I forbindelse med dei nye nasjonale tiltaka har også Surnadal legesenter skjerpa inn rutinene frå 4. - 18. januar.

Grunna nasjonale innstrammingar er følgande tilbod innstilt i tillegg til dei vi har varsla om tidlegare:

For sjukeheimen sin del gjeld følgjande vedr. besøk i perioden 4. - 18. januar:

For å hindre ukontrollert smittespreiing og sikre gjennomføringa av planlagd koronavaksinasjon, er det innført nasjonale innstrammingar frå 4. -18. januar. Dette får praktiske konsekvensar på fleire område, også i vår kommune.