Statusoppdateringar

Oppdaterte testkriterie for covid-19 frå 11. juni

Det er i dag sendt ut brev til heimane om ny utvida opningstid i barnehagane og SFO, samt siste nytt om skuleskyssordninga:

Med utgangspunkt i Helsedirektoratet sine føringar av 27. mai 2020 blir besøksforbodet oppheva. Dette under føresetnad av at rutinene som er beskrivne under er følgd. Besøksforbodet ved Surnadal sjukeheim blir oppheva frå 28. mai.

Frå måndag 18.05.20 blir opningstida i barnehagane og SFO i Surnadal kommune kl.07.30 til 15.00. Informasjon om nye opningstider er sendt til førsette.

Kriseleiinga hadde i dag sitt første møte i mai månad. Mykje handla sjølvsagt om reopninga i skulane 5.-10. trinn og i samfunnet elles.

Kommuneoverlege Bjørn Carsten Buan har i dag fatta vedtak iht smittevernloven § 4-1 om at fellesanlegg kan bli opna under bestemte føresetnader som er beskrive her.

Kommuneoverlege Bjørn Carsten Buan har i dag fatta vedtak iht smittevernloven § 4-1 om at fellesanlegg kan bli opna under bestemte føresetnader som er beskrive her.

Det er vår og om nokre timar er det 1. mai. Mai er vanlegvis ei høgtid for nasjonale og private markeringar og merkedagar, til glede for arbeidsfolk, unge og eldre. Denne våren blir annleis, men vi skal som samfunn forsøke å normalisere oss etter ei tid med nedstenging og forbod

På denne sida har vi samla lenker til sentrale nasjonale veiledarar om smittevern for ulike bransjar og sektorar under covid-19.

Alle barneskulane i kommunen blir opna for 1.- 4. trinn og SFO frå måndag 27.04.20. Undervisningstida og skuleskyssen vil gå som normalt.