Statusoppdateringar

Halloween og 31. oktober nærmar seg med stormskritt, til glede for mange små og store. FHI har samla eit knippe råd for korleis du kan gjennomføre feiringa på ein måte som ivaretek smittevernet.

No kan du bestille koronatest på nett! Du treng ikkje henvisning frå lege eller andre helsetenester. Det er nok at du følger gjeldande nasjonale kriterier for testing før du bestiller.

Er du i tvil kan du ta helsenorge.no sin koronasjekk.

Ein ansatt ved Rensvik Pizza og Grill har fått påvist korona. Kristiansund kommune har i samråd med Folkehelseinstituttet, FHI, sendt ut følgande beskjed i pressa om korleis personar som har vore på Rensvik Pizza og Grill etter 18. september skal forhalde seg:

Den etterlengta haustferien står for døra og dei fleste har sikkert tenkt å bli heime eller på hytta si i år. Det kan det vere fleire gode grunnar til å gjere no.  

FHI kom i dag med eit nytt rettleiingsskjema for ungdom og vaksne. Skjemaet hjelper til å vurdere når ein skal vere heime frå skule eller arbeid, når ein skal testast og når ein kan gå tilbake på skule/jobb.

Dagsenter for eldre har vore stengt sidan mars på grunn av korona-situasjonen. Neste veke blir det ein gradvis oppstart av dette Dagsenter-tilbodet i lokala til Frivilligsentralen.

Presisering for alle som no lurar på om dei kan på fritidsaktivitetar eller arbeid no i ettermiddag/ kveld: 

Det har i dag vore eit beredskapsmøte i oppvekst. Overordna gjeld at vi er ekstra nøye med at barn med nyoppståtte symptom ikkje skal i barnehagane eller skulane. I samarbeid med smittesporingsteamet har ein komme fram til følgjande status for barnehagar og skular:

Kommuneoverlegen har så langt ikkje fått påvist fleire nye smittetilfelle i dag.  Dette er status pr. 17:50 i kveld.