Statusoppdateringar for Surnadal kommune under covid-19

Noverande tiltaksnivå/risikonivå i kommunen: Nivå 1 med gjeldande nasjonale tiltak. Alle kommunar gjer ei risikovurdering kvar veke. Situasjonen kan endre seg raskt.

Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke

Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke
Månad Antal testar Påvist covid-19
Mars 149 1
April 127 1
Mai 44
Juni 32
Juli 146
August 423 1
September 467 2
Oktober 285 1
November 269
Desember 363 2
2021
Januar 348 4
Februar 176
Mars 275 4
April 255 1
Mai 163
Juni 139
Juli 166
August 121
September 242
Totalt 20/21 4188 17

I tråd med regjeringa si beslutning om å tilby 3. dose til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar, ønsker FHI at kommunane no informerer om dette avgrensa tilbodet.  

No er det er like før, på fleire måtar! Både koronavaksineringa og vaksinekoordinatoren vår nærmar seg termin. 

Her kjem viktig informasjon om koronavaksine til deg som er fødd i 2004 og 2005

Regjeringa har bestemt at 16-17 åringar no skal få tilbod om koronavaksine. 

FHI anbefaler no gravide i 2. og 3. trimester mRNA-vaksine mot covid-19.

Måndag 23. august er første skuledag i Surnadal kommune.

Neste veke vil mange fleire bli vaksinerte med dose 2 enn tidlegare estimert. 200 kommunar får no to ulike mRNA-vaksiner til disposisjon for å fullvaksinere flest muleg raskast muleg.

 Det kjem fleire vaksinedosar i veke 32 og 33 som gjer at Surnadal kommune no startar med å tilby andre vaksinedose.

       Det kjem fleire vaksinedosar i veke 32 og 33 som gjer at Surnadal kommune no startar med å tilby andre vaksinedose.

 Viktig informasjon til føresette med barn.