Statusoppdateringar for Surnadal kommune under covid-19

Samleside med nyheiter og aktuell informasjon.

Lokal teststatistikk er under oppdatering for 2022.

Bilde av helsesjukepleiar Marianne Hansen Røv.

 Vi vaksinerar fortløpande etter bestilling, her er datoar så langt:

Bilde av helsesjukepleiar Marianne Hansen Røv.

Gjeld personar 65 år og eldre som ikkje har fått ny oppfriskingsdose

Bilde av helsesjukepleiar Marianne Hansen Røv.

Gjeld personar 65 år og oppover:

Bilde av helsesjukepleiar Marianne Hansen Røv.

FHI anbefaler ny oppfriskingsdose til alle 65 år og eldre.

Bilde av helsesjukepleiar Marianne Hansen Røv.

To målgrupper kan no få tilbod om ekstra oppfriskingsdose etter avtale:

Einingsleiar Gunn Bredesen viser fram covid-19 sjølvtest. Bilde.

- Våre eige tal viser langt fleire smittetilfelle enn den nasjonale statistikken (MSIS).

Bilde av bygget til heimetenesta.

Fleire tilbod i Heimetenesta blir no stengde eller reduserte i to veker framover.