Statusoppdateringar for Surnadal kommune under covid-19

Samleside med nyheiter og aktuell informasjon.

Lokal teststatistikk er under oppdatering for 2022.

To målgrupper kan no få tilbod om ekstra oppfriskingsdose etter avtale:

Einingsleiar Gunn Bredesen viser fram covid-19  sjølvtest

- Våre eige tal viser langt fleire smittetilfelle enn den nasjonale statistikken (MSIS).

Fleire tilbod i Heimetenesta blir no stengde eller reduserte i to veker framover.

Kommuneleiinga

- Vi er midt i smittebølgen, men har god beredskap for å trygge kvardagen.

nasjonale råd og reglar

Regjeringa har, tysdag 1. februar, fatta vedtak om endringar i covid-19 tiltak. Her er ei oversikt:

Registrer positiv hurtigtest her

Meld frå om positiv hurtigtest på nett.

Tilbodet blir gjeve lokalt ved ønskje om dette frå føresette eller ungdom.