Statusoppdateringar for Surnadal kommune under covid-19

Noverande tiltaksnivå/risikonivå i kommunen: Nivå 1 med gjeldande nasjonale tiltak. Alle kommunar gjer ei risikovurdering kvar veke. Situasjonen kan endre seg raskt.

Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke
Teststatistikk for Surnadal kommune - oppdatert kvar veke
Månad Antal testar Påvist covid-19
Mars 149 1
April 127 1
Mai 44
Juni 32
Juli 146
August 423 1
September 467 2
Oktober 285 1
November 269
Desember 363 2
2021
Januar 348 4
Februar 176
Mars 275 4
April 255 1
Mai 163
Juni 76
Totalt 20/21 3598 17

Vi er no i gang med å kalle inn Gruppe 8 (55 - 64 år) med tilbod om koronavaksine. Studentar og tilflyttarar eller personar som jobbar her gjennom sommaren, finn viktig informasjon i denne artikkelen.

Det er mange som har spørsmål kring reising og karantenereglar. Dette endrar seg jamt, men her er ei oversikt over dei viktigaste reglane som gjeld pr i dag:

Surnadal kommune opprettheld eit doseintervall på 6 veker for alle vaksinasjonsgrupper. For vår kommune medfører dette ingen forsinkelsar i vaksineringa. 

Eit lokalt vaksineringsscenario legg til grunn dei leveransane og doseintervall som FHI til ei kvar tid førespeglar. 

Øye barnehage

Vi er glade for å informere om at kommuneoverlege Bjørn Buan saman med leiarane i oppvekst, i dag har vorte einige om å gå frå gult til grønt beredskapsnivå i barnehagane og skulane i Surnadal frå i morgon tysdag 01.06.21.

Regjeringa går til andre trinn i gjenopningsplanen frå torsdag 27. mai. Surnadal kommune følger nasjonale felles tiltak.

Regjeringa kunngjorde i ein pressekonferanse den 19. mai si endelege beslutning om å endre vaksinestrategi.

Frå og med denne veka tilbyr Midtnorsk HMS-senter hurtigtesting av covid-19. Dette er eit godt supplement til testtilbodet i Surnadal.

Vi vaksinerer like mange som tidlegare, men med vaksineforsyningane vi får frå FHI no, vil det kun vere til dose 2 vi får vaksiner.  

Har du lyst til å mekke, danse, male, spele, vere ute i skogen, eller berre vere saman med andre nokre dagar i sommarferien?