Statusoppdateringar

Dagsenter for eldre har vore stengt sidan mars på grunn av korona-situasjonen. Neste veke blir det ein gradvis oppstart av dette Dagsenter-tilbodet i lokala til Frivilligsentralen.

Presisering for alle som no lurar på om dei kan på fritidsaktivitetar eller arbeid no i ettermiddag/ kveld: 

Det har i dag vore eit beredskapsmøte i oppvekst. Overordna gjeld at vi er ekstra nøye med at barn med nyoppståtte symptom ikkje skal i barnehagane eller skulane. I samarbeid med smittesporingsteamet har ein komme fram til følgjande status for barnehagar og skular:

Kommuneoverlegen har så langt ikkje fått påvist fleire nye smittetilfelle i dag.  Dette er status pr. 17:50 i kveld.

Kommuneoverlegen har i kveld fått melding om eit påvist smittetilfelle med covid-19  knytta til testing i regi av den pågåande smittesporinga.

 

Informasjonen som vart sendt ut tidlegare kunne forståast som om alle føresette har fått karantene og felles råd om ikkje å gå på jobb. Vi vil gjerne få nyansert dette litt. Du kan vurdere å gå på jobb dersom du ikkje er tilsett i nedstengt avdeling, er definert som nærkontakt eller sett i karantene i regi av smittesporingsteam. Næringsdrivande og arbeidsfolk som ikkje er tilsett i berørte kommunale einingar kan gå på jobb dersom dei følgjer desse anbefalingane:

I samband smittesporing av eit tilfelle av påvist Covid – 19 i Surnadal kommune er desse barnehageavdelingane/skuletrinna stengt av kommuneoverlegen fredag 18.09 og måndag 21.09. 2020:

Det er påvist eit nytt smittetilfelle med koronavirus i Surnadal kommune. Personen det gjeld er isolert og nærkontaktar er i karantene.

Her er ei oversikt over utleigerestriksjonar som følgje av at vi har gult nivå på smittevernberedskapen. 

I samråd med kommuneoverlege går besøksrutinene tilbake til slik dei var tidlegare i sommar, frå og med 10. september. Dette skriv sjukeheimen: